От 15.03.2018г.НОВИ приети изменения от Народното събрание на Закона за авторското право и сродните му права

fa29dbe11e07c1cd3aef05be206cc727

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БХРА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТКПриморско

ОТНОСНО:Приети изменения от Народното събрание на Закона заавторското право и сродните му права

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 15,03.2018 г. Парламента гласува промени в Закона за авторското право и сродните му права.

Обръщаме Ви внимание, че се затяга контрола по спазването на Закона за авторското право и в тази връзка Ви изпращаме следната информация:

Инспектори от общините ще проверяват заведения и магазини за платени авторски права. Глобите скачат до 10 000 лв., а парите ще подпомагат финансирането на проекта по места. Общините ше могат да следят дали магазини, заведения и хотели са уредили авторските права за музиката, която пускат. Търговските обекти ще трябва да предоставят договорите си с организациите за управление на права, с конто легално ползват музикални произведения. В противен случай инспекторите ще налагат санкции до 10 000 лв. Мярката е само част от промените, конто настъпват, след като на 15.03.18 г. народните представители приеха Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). До тях се стигна след близо 2-годишното забавяне на държавата да внедри европейската директива за колективно управление на авторски права*. Заради закъснението България беше застрашена от санкция от Европейската комисия в размер на над 19 000 евро на ден. С новите правила и затягапето на контрола при използването на музика в търговски обекти и заведения ще се подпомогне и финансирането на културни проекта в регионите, което от своя страна ще доведе до развитие на туризма и местната икономика. Причината – половината от глобите, конто ще налагат инспекторите, ще постъпват в местната хазна, а останалата част ще отива в Национален фонд „Култура

Със закона се въвежда и по-строга регламентация на дейността на търговските дружества, конто предлагат лиценз за музика с ограничен репертоар за озвучаване на търговски обекти. Тези компании, конто съществуват от години на българския пазар, но нерегламентирано, сега излизат на светло. Те трябва да се регистрират в Министерството на културата, да предоставят пълна информация за репертоара си, както и цените, на конто продават услугата. От сыцествена важност е ползвателите, конто имат договор с тьрговско дружество, да използват само ограничения репертоар, който им е предоставен. В противен случай ги очакват санкции от 2000 до 20 000 лв. Такива ще бъдат налагани и а ко в обектите се пуска телевшия, радио и музика от различии музикални платформа, защото те се представляват само от организациите за колективйо управление на права -Музикаутор и Профон, конто предлагат почти целия световен репертоар за България. Законът прёдвижда също собствениците на зали да носят солидарна отговорност заедно с организаторш с на концерта за уреждането на авторските права. За да наемат зала, промоутърите трябва да предоставят лицензионен договор за изпълняваната на концерта музика. Това се отпася и за клубове и заведения, в конто редовно се организират концерти.

Предстоят ни срещи с Музикаутор, Профон, Министерство на културата, Иационалното сдружение на общините в Република България, след което ще Ви изпратим информация от проведените срещи.

ПОЗДРАВИ,

УС НА ТКПриморско

писмо на БХРА : Изменения на Закона за авторските права

P.S.

Преференции за членовете на БХРА/ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО С КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО:

1.

Рамковото споразумение между БХРА и ПРОФОН прилагани в следната последователност върху базовите възнаграждения по тарифа:

  • 30 % съгласно споразумението
  • 20% за членство в БХРА
  • до 20% за брой обекти на един ползвател
  • 10 % за еднократно плащане

За да се възползвате от тези отстъпки е необходимо да сте редовен член  на ТКПриморско,при новопостъпил попълни и изпрати в БХРА чрез ТКПриморско Опис – декларация Приложение 1, като към нея се прилагат копия от удостоверенията за категоризация на обектите описани в декларация. Опис – декларация Приложение 1. Опис – декларация и подробна информация е поместена в банер ПРОФОН в сайта на БХРА.

2.

При подписване на индивидуален Договор с МУЗИКАУТОР, членовете на БХРА/ТК ПРИМОРСКО се възползват от отстъпки върху дължимите суми по Тарифите за авторски възнаграждения към МУЗИКАУТОР, по силата на Рамковото споразумение между  С  МУЗИКАУТОР:

  • 50 % съгласно споразумението
  • 10 % за еднократно заплащане
  • индивидуалните отстъпки съгласно общите условия на тарифата и при изпълнение на съответните критерии
  • сезонните обекти дължат възнаграждение само за месеците, през които работят

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети