От 15.03.2018г.НОВИ приети изменения от Народното събрание на Закона за авторското право и сродните му права

От 15.03.2018г.НОВИ приети изменения от Народното събрание на Закона за авторското право и сродните му права

fa29dbe11e07c1cd3aef05be206cc727

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БХРА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТКПриморско

ОТНОСНО:Приети изменения от Народното събрание на Закона заавторското право и сродните му права

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 15,03.2018 г. Парламента гласува промени в Закона за авторското право и сродните му права.

Обръщаме Ви внимание, че се затяга контрола по спазването на Закона за авторското право и в тази връзка Ви изпращаме следната информация:

Инспектори от общините ще проверяват заведения и магазини за платени авторски права. Глобите скачат до 10 000 лв., а парите ще подпомагат финансирането на проекта по места. Общините ше могат да следят дали магазини, заведения и хотели са уредили авторските права за музиката, която пускат. Търговските обекти ще трябва да предоставят договорите си с организациите за управление на права, с конто легално ползват музикални произведения. В противен случай инспекторите ще налагат санкции до 10 000 лв. Мярката е само част от промените, конто настъпват, след като на 15.03.18 г. народните представители приеха Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). До тях се стигна след близо 2-годишното забавяне на държавата да внедри европейската директива за колективно управление на авторски права*. Заради закъснението България беше застрашена от санкция от Европейската комисия в размер на над 19 000 евро на ден. С новите правила и затягапето на контрола при използването на музика в търговски обекти и заведения ще се подпомогне и финансирането на културни проекта в регионите, което от своя страна ще доведе до развитие на туризма и местната икономика. Причината – половината от глобите, конто ще налагат инспекторите, ще постъпват в местната хазна, а останалата част ще отива в Национален фонд „Култура

Със закона се въвежда и по-строга регламентация на дейността на търговските дружества, конто предлагат лиценз за музика с ограничен репертоар за озвучаване на търговски обекти. Тези компании, конто съществуват от години на българския пазар, но нерегламентирано, сега излизат на светло. Те трябва да се регистрират в Министерството на културата, да предоставят пълна информация за репертоара си, както и цените, на конто продават услугата. От сыцествена важност е ползвателите, конто имат договор с тьрговско дружество, да използват само ограничения репертоар, който им е предоставен. В противен случай ги очакват санкции от 2000 до 20 000 лв. Такива ще бъдат налагани и а ко в обектите се пуска телевшия, радио и музика от различии музикални платформа, защото те се представляват само от организациите за колективйо управление на права -Музикаутор и Профон, конто предлагат почти целия световен репертоар за България. Законът прёдвижда също собствениците на зали да носят солидарна отговорност заедно с организаторш с на концерта за уреждането на авторските права. За да наемат зала, промоутърите трябва да предоставят лицензионен договор за изпълняваната на концерта музика. Това се отпася и за клубове и заведения, в конто редовно се организират концерти.

Предстоят ни срещи с Музикаутор, Профон, Министерство на културата, Иационалното сдружение на общините в Република България, след което ще Ви изпратим информация от проведените срещи.

ПОЗДРАВИ,

УС НА ТКПриморско

писмо на БХРА : Изменения на Закона за авторските права

P.S.

Преференции за членовете на БХРА/ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО С КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО:

1.

Рамковото споразумение между БХРА и ПРОФОН прилагани в следната последователност върху базовите възнаграждения по тарифа:

  • 30 % съгласно споразумението
  • 20% за членство в БХРА
  • до 20% за брой обекти на един ползвател
  • 10 % за еднократно плащане

За да се възползвате от тези отстъпки е необходимо да сте редовен член  на ТКПриморско,при новопостъпил попълни и изпрати в БХРА чрез ТКПриморско Опис – декларация Приложение 1, като към нея се прилагат копия от удостоверенията за категоризация на обектите описани в декларация. Опис – декларация Приложение 1. Опис – декларация и подробна информация е поместена в банер ПРОФОН в сайта на БХРА.

2.

При подписване на индивидуален Договор с МУЗИКАУТОР, членовете на БХРА/ТК ПРИМОРСКО се възползват от отстъпки върху дължимите суми по Тарифите за авторски възнаграждения към МУЗИКАУТОР, по силата на Рамковото споразумение между  С  МУЗИКАУТОР:

  • 50 % съгласно споразумението
  • 10 % за еднократно заплащане
  • индивидуалните отстъпки съгласно общите условия на тарифата и при изпълнение на съответните критерии
  • сезонните обекти дължат възнаграждение само за месеците, през които работят

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Facebook