Маслен нос

Между устето на река Ропотамо и залива Стомопло се намира големият полуостров Буруна, който се разделя на две части от залива Света Параскева. Северната му част завършва с нос Коракя, а южната – с Маслен нос (Зейтинбурун), признат за най-красивия по Южното Черноморие.


Голото му теме на носа стърчи на 30м височина, а склоновете му стръмно се спускат към морето. Пред него е струпана огромна камара от скални боове, които го правят недостъпен откъм морето, а около тях е осеяно с остри подводни скали. Северните склонове на Маслен нос са силно разчленени от дълбоки заливчета, малки полуостровчета, назъбени носове и скалисти островчета. В скалните пукнатини прибойните вълни са издълбали силно врязани заливчета, напомнящи тесни коридори. Често ги наричат “псевдофиорди”. За разлика от фиордите, които имат ледников призход и представляват силно врязани в сушата заливи с много завои, тези прави абразионни коридори са дело на разрушителната сила на морето. В тях може да с влезе само с лодка, и то при съвсем спокойно море.

Южнат част на носа също е стръмна, но е защитена от силните североизточни ветрове. Тук има красиво закътано заливче с каменисто дъно и разноцветни водорасли. По време на буря то става убежище на лодки, катери и малки кораби.
Скалните подмоли на Маслен нос доскоро бяха едно от последните български местообитания на тюлена монах (черноморски ендемит), застрашен от изчезване в световен мащаб.

На Маслен нос има дъждомерна станция, мощен въртящ се фар и автоматична камбана, която се включва при непрогледни мъгли и предупреждава минаващите наблизо кораби за опасността от подводни скали.

Любопитно: Маслен нос има зловеща слава. В неговите скали пре 1902г. се разбил руският кораб “Царевич”, а през 1929г. потънал френският товарен кораб “Жак Фресине”, пренасящ маслини и зехтин. В миналото скалите край носа често причинявали корабокрушения на гръцки кораби и зехтина, който носели, се разливал по морските води и достигал носа, а местното население свързва името му с дивите малини, които доскоро виреели по склоновете на закътаното заливче в южната му част.

Архив

Последни новини

Етикети