Сигурност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние приемаме сериозно поверителността ви и тази декларация за поверителност обяснява как www. primorsko-info.com(колективно „ние“, „нас“ или „нашите“) събираме, използваме, споделяме и обработваме вашата информация.

Събиране и използване на лични данни

Личните данни са информация, която може да се използва за пряка или косвена идентификация. Личните данни включват също анонимни данни, които са свързани с информация, която може да се използва за пряка или косвена идентификация. Личните данни не включват данни, които бяха необратимо анонимизирани или обобщени, така че да не могат вече да ни дадат възможност, в комбинация с друга информация или по друг начин, да ви идентифицираме.

Насърчаване на безопасността и сигурността

Ние спазваме принципите на законност, легитимност и прозрачност, използваме и обработваме най-малко данни в ограничен обхват на целта и предприемаме технически и административни мерки за защита на сигурността на данните. Ние използваме лични данни, за да помогнем за проверка на акаунти и потребителска активност, както и за насърчаване на безопасността и сигурността, като например да наблюдаваме измамите и да разследваме съмнителна или потенциално незаконна дейност или нарушения на нашите условия или правила. Подобна обработка се основава на нашия легитимен интерес да помогнем за осигуряване на безопасността на нашите продукти и услуги.

Ето описание на видовете лични данни, които можем да събираме и как можем да ги използваме:

Какви лични данни събираме

. Данни, които предоставяте:

Ние събираме предоставените от вас лични данни, когато използвате нашите продукти и услуги или взаимодействате по друг начин с нас, например когато създавате акаунт, свържете се с нас, участвате в онлайн проучване, използвайте нашата онлайн помощ или онлайн чат инструмент. Ако направите покупка, ние събираме лични данни във връзка с покупката. Тези данни включват вашите данни за плащане, като номер на вашата кредитна или дебитна карта и друга информация за картата, както и друга информация за акаунта и удостоверяване, както и данни за фактуриране, доставка и данни за контакт.

. Данни за използването на нашите услуги и продукти:

Когато посещавате нашите уебсайтове, можем да събираме данни за вида на устройството, което използвате, уникалния идентификатор на вашето устройство, IP адреса на вашето устройство, вашата операционна система, вида на интернет браузъра, който използвате, информация за използването, диагностична информация и информация за местоположение от или за компютрите, телефоните или други устройства, на които инсталирате или осъществявате достъп до нашите продукти или услуги. Когато е налично, нашите услуги могат да използват GPS, вашият IP адрес и други технологии, за да определят приблизителното местоположение на устройството, за да ни позволят да подобрим нашите продукти и услуги.

Как използваме вашите лични данни

Най-общо казано, ние използваме лични данни, за да предоставяме, подобряваме и развиваме нашите продукти и услуги, да общуваме с вас, да ви предлагаме насочени реклами и услуги и да защитаваме нас и нашите клиенти.

. Предоставяне, подобряване и развитие на нашите продукти и услуги:

Ние използваме лични данни, за да ни помогне да предоставим, подобрим и развием нашите продукти, услуги и реклама. Това включва използването на лични данни за цели като анализ на данни, изследвания и одити. Подобна обработка се основава на нашия законен интерес да ви предложим продукти и услуги и за непрекъснатостта на бизнеса. Ако въведете конкурс или друга промоция, може да използваме предоставените от вас лични данни за администриране на тези програми. Някои от тези дейности имат допълнителни правила, които могат да съдържат допълнителни данни за това как използваме лични данни, така че ви препоръчваме да прочетете внимателно тези правила, преди да участвате.

. Общуване с вас:

При условие на вашето предварително изрично съгласие, ние можем да използваме лични данни, за да ви изпратим маркетингови комуникации във връзка със собствените ни продукти и услуги, да комуникираме с вас за вашия акаунт или транзакции и да ви информираме за нашите правила и условия. Ако вече не желаете да получавате имейл съобщения за маркетингови цели, моля,  свържете се с нас, за   да се откажете. Също така можем да използваме вашите данни за обработка и отговаряне на вашите заявки, когато се  свържете с нас , При условие на предварително изрично съгласие, ние можем да споделяме вашите лични данни с трети страни партньори, които могат да ви изпращат маркетингови комуникации във връзка с техните продукти и услуги. При условие на вашето предварително изрично съгласие, ние можем да използваме лични данни, за да персонализираме вашия опит с нашите продукти и услуги и на уебсайтове и приложения на трети страни и да определим ефективността на нашите промоционални кампании.

ЗАБЕЛЕЖКА: За всяко използване на вашите данни, описани по-горе, които изискват вашето предварително изрично съгласие, имайте предвид, че можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас.

Определение на „бисквитки“

Бисквитките са малки парченца текст, използвани за съхраняване на информация в уеб браузърите. Бисквитките се използват широко за съхранение и получаване на идентификатори и друга информация на компютри, телефони и други устройства. Ние също използваме други технологии, включително данни, които съхраняваме във вашия уеб браузър или устройство, идентификатори, свързани с вашето устройство, и друг софтуер за подобни цели. В това изявление за бисквитки, ние наричаме всички тези технологии като „бисквитки“.

Използване на бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да предоставим, защитим и подобрим нашите продукти и услуги, като например да персонализираме съдържание, предлагаме и измерваме реклами, разбираме поведението на потребителите и предоставяме по-сигурно изживяване. Моля, обърнете внимание, че конкретните бисквитки, които можем да използваме, варират в зависимост от конкретните уебсайтове и услуги, които използвате.

Разкриване на лични данни

Ние предоставяме определени лични данни на разположение на стратегическите партньори, които работят с нас, за да предоставят нашите продукти и услуги или да ни помагат на пазара на клиентите. Личните данни ще бъдат споделяни от нас само с тези компании, за да предоставят или подобрят нашите продукти, услуги и реклама; тя няма да бъде споделена с трети страни за техните собствени маркетингови цели без вашето предварително изрично съгласие.

Разкриване или съхранение на данни, пренос и обработка на данни

. Изпълнение на правни задължения:

Поради задължителните закони на Европейското икономическо пространство или на страната, в която потребителят живее, съществуват или са възникнали определени правни актове и трябва да бъдат изпълнени определени правни задължения. Третиране на личните данни на жителите на ЕИП – Както е описано по-долу, ако пребивавате в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), нашата обработка на вашите лични данни ще бъде легитимирана: Всеки път, когато изискаме вашето съгласие за обработването на вашите лични данни, такава обработка ще бъде обосновано съгласно член 6, параграф 1 от Общия регламент за защита на данните (ЕС) („GDPR“).

. За целите на разумното прилагане или прилагане на този член:

Можем да споделяме лични данни с всички свързани с нас фирми. В случай на сливане, реорганизация, придобиване, съвместно предприятие, преотстъпване, отделяне, прехвърляне или продажба или разпореждане на цялата или която и да е част от нашия бизнес, включително във връзка с фалит или подобно производство, можем да прехвърлим всяко и всички лични данни на съответната трета страна. Можем също така да разкрием лични данни, ако определим добросъвестно, че разкриването е разумно необходимо, за да защитим нашите права и да преследваме наличните средства за защита, да приложим нашите условия и условия, да разследваме измама или да защитим нашите операции или потребители.

. Правно спазване и сигурност или защита на други права

Може да се наложи – по закон, съдебен процес, съдебни спорове и / или искания от публични и правителствени органи в или извън вашата страна на пребиваване – да разкрием лични данни. Можем също да разкрием лични данни, ако определим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други въпроси от обществено значение, разкриването е необходимо или подходящо.

деца

Нашите продукти и услуги са предназначени за възрастни. Съответно, ние съзнателно не събираме, използваме или разкриваме данни от деца под 16 години. Ако научим, че сме събрали личните данни на дете под 16 години или еквивалентната минимална възраст в зависимост от юрисдикцията, ще предприемем стъпки за изтриване данните възможно най-скоро. Моля незабавно да се  свържете с нас,   ако разберете, че дете под 16 години ни е предоставило лични данни.

Вашите права

Ние предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме, че вашите лични данни са точни, пълни и актуални. Имате право на достъп, коригиране или изтриване на личните данни, които събираме. Освен това имате право да ограничите или да възразите по всяко време на по-нататъшната обработка на вашите лични данни. Имате право да получавате личните си данни в структуриран и стандартен формат. Можете да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните данни по отношение на обработката на вашите лични данни. За да защитим поверителността и сигурността на вашите лични данни, можем да изискаме данни от вас, за да ни позволим да потвърдим вашата самоличност и право на достъп до такива данни, както и да търсим и да ви предоставим личните данни, които поддържаме. Има случаи, когато приложимите закони или регулаторни изисквания ни позволяват или изискват да откажем да предоставим или изтрием някои или всички лични данни, които поддържаме. Вие може Свържете се с нас, за  да упражним вашите права. Ние ще отговорим на вашето искане в разумен срок и във всеки случай след по-малко от 30 дни.

Уебсайтове и услуги на трети страни

Когато клиент оперира връзка към уебсайт на трета страна, който има връзка с нас, ние не поемаме никакво задължение или отговорност за такава политика поради политиката за поверителност на третата страна. Нашите уебсайтове, продукти и услуги могат да съдържат връзки към или възможност за достъп до уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност, използвани от тези трети страни, нито сме отговорни за информацията или съдържанието, което съдържат техните продукти и услуги. Тази декларация за поверителност се отнася единствено до данните, събрани от нас чрез нашите продукти и услуги. Съветваме ви да прочетете политиките за поверителност на която и да е трета страна, преди да продължите да използвате техните уебсайтове, продукти или услуги.

Сигурност на данните, интегритет и запазване

Ние използваме разумни технически, административни и физически мерки за сигурност, предназначени да защитят и спомогнат за предотвратяване на неоторизиран достъп до вашите данни и за правилното използване на данните, които събираме. Ние ще съхраняваме вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, освен ако не е необходим по-дълъг период на запазване или разрешен от закона.

Промени в тази декларация за поверителност

Можем периодично да променяме тази Декларация за поверителност, за да сме в крак с новите технологии, отрасловите практики и регулаторните изисквания, наред с други причини. Продължаващото използване на нашите продукти и услуги след датата на влизане в сила на Декларацията за поверителност означава, че приемате преработената Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с ревизираната декларация за поверителност, моля, въздържайте се от използването на нашите продукти или услуги и се  свържете с нас, за  да затворите всеки създаден от вас акаунт.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата декларация за поверителност или нейното прилагане, ето как можете да се свържете с нас:

info@primorsko-info.com

Архив

Последни новини

Етикети