АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-1

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-2

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-3

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-4

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-5

– Молба за членство в ТКП

– Етичен кодекс на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО

– ЧЛЕНСТВО НА ТКП в БХРА

ДЕЙНОСТИ НА УС НА СДРУЖЕНИЕТО ТК ПРИМОРСКО 2021

Становище разкриване парарелка в СУ

Становище до МТ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Декларация на ТКПриморско в подкрепа оператор на пристанище Приморско

Становище на камарата относно Статута на пристанище гр. Приморско

Отговор на Минестерство на транспорта по сигнал за статута на пристанище Приморско

Отговор на Областен управител на постъпило становище на ТКП

Становище (МТ – трнспорт 8+1

До БХРА Мнения и предложения за мерки за компенсиране на
загубите от противоепидемичните мерки за Ковид 19

Писмо до Министър на туризма за автобуси 8+1

предложения към местната власт

искане до ОС за среща с комисии

Предложение на ТКПриморско за бюджет 2022 на Община Приморско

Отговор на кмета на Община Приморско на питане

 

 

Архив

Последни новини

Етикети