АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ

 

УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-1

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-2

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-3

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-4

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-5

– Молба за членство в ТКП

– Етичен кодекс на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО

– ЧЛЕНСТВО НА ТКП в БХРА

ДЕЙНОСТИ  НА СДРУЖЕНИЕ ТК ПРИМОРСКО 

Становище разкриване парарелка в СУ

Становище до МТ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Декларация на ТКПриморско в подкрепа оператор на пристанище Приморско

Становище на камарата относно Статута на пристанище гр. Приморско

Отговор на Минестерство на транспорта по сигнал за статута на пристанище Приморско

Отговор на Областен управител на постъпило становище на ТКП

Становище (МТ – трнспорт 8+1

До БХРА Мнения и предложения за мерки за компенсиране на
загубите от противоепидемичните мерки за Ковид 19

Писмо до Министър на туризма за автобуси 8+1

предложения към местната власт

искане до ОС за среща с комисии

Предложение на ТКПриморско за бюджет 2022 на Община Приморско

Отговор на кмета на Община Приморско на питане 17.01.2022г.

ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО НАПРАВИ ПИТАНЕ НА ОБЩИНСКА СЕСИЯ В ПРИМОРСКО 19.11.2018г.

Питане на заседание на Об.С Приморско  29.05.2023г.

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРИМОРСКО НА 29.05.2023Г.- т.17 ПИТАНИЯ-ОТГОВОР ПРИХОДИ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПРИМОРСКО НА 29.05.2023Г.- т.17 ОТГОВОР ЗА ПРИХОДИ ПРИСТАНИЩЕ

Отговор на питане дейност оператор пристанище Приморско 29.05.2023г.

ПРАВИЛНИК за организацияна работата в рибарско пристанище Приморско1

ПРАВИЛНИК за организацияна работата в рибарско пристанище Приморско2

ПРАВИЛНИК за организацияна работата в рибарско пристанище Приморско3

ПРАВИЛНИК за организацияна работата в рибарско пристанище Приморско

  ПИТАНЕ на сесия ОбС Приморско 17-05-2024 11;47;04

писмо от министър Милошев до представителите на бизнеса относно привличането на работна ръка от страни извън ЕС, 16052024192440,

 

 

 

Архив

Последни новини

Етикети