ГЕРБ: Биг брадър за всеки турист.Нови промени в Закона за туризма

turisti-_sl.brqg__0
Единната система за туристическата информация ще свързва в реално време регистрите на хотелите с министерствата на туризма и на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините. Това става с одобрени от правителството промени в Закона за туризма в частта му за Единната система за туристическата информация.
Очаква се системата да доведе до изсветляване на сектора и да допринесе за по-добра събираемост на постъпленията от туристическата дейност. Щяла да се улесни и процедурата за обмен и обработка на данните от регистрите на настанените туристи.
От „Дондуков 1” уточняват, че отделянето на текстовете за единната система от другите изменения се налагало, тъй като е важно да се ускорят сроковете за създаването й. Причината е, че общественото обсъждане по закона е било удължено, докато бъдат постигнати работещи и балансиращи решения в частта, която регламентира къмпингувнането и мерките за насърчаване развитието на планинския туризъм.
Съгласно промените министърът на туризма ще разработва, изгражда и поддържа Националния туристически регистър като единна информационна система. В нея щели да се отразяват само изискуемите от закона данни.
Задължение на хотелиерите щяло да бъде да водят регистър за настанените туристи със състав на данните, който е утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на министерството.
От съобщението на МС става ясно още, че регистърът ще се води чрез няколко алтернативни начина. Единият е чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп. Вторият начин е чрез избрана от хотелиера информационна система, която да отговаря на изискванията на Закона за електронното управление. Третият възможен начин е на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на ведомството.
Данните за настанените туристи в Единната система за туристическата информация нямало да бъдат публични. Достъп до тях щели да имат само определените от закона институции. Ако задълженията, които са свързани с регистрите за настанените туристи, не бъдат изпълнени, се предвиждат административни наказания, предупреждават от „Дондуков 1”.
При местата за настаняване от клас „А” регистърът се води задължително по едни от двата начина по избор на хотелиера – чрез централизираната информационна система или чрез избрана от него информационна система. За местата за настаняване от клас „Б”, за туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за ротели, ботели и флотели регистърът може да се води и на хартиен носител.
Данните трябвало да се въвеждат в системата ежедневно. Това трябвало да става чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна комуникационна сесия за свързаност.
В случай, че туристическите обекти са в труднодостъпни и/или отдалечени райони и липсва комуникационна обвързаност, данните можели да се вписват веднъж седмично. Министърът на туризма определял тези райони. Въз основа на данни от Комисията за регулиране на съобщенията те се публикували на сайта на министерството.
От Министерския съвет уточняват, че законът създава яснота относно информацията в регистрите за настанените туристи, постъпваща в системата. Първата група включва данни за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария. Хотелиерите били задължени да предоставят информация единствено за броя им, датата на регистрация и датата на отпътуване.
Туристите от трети страни попадат в друга категория. За тях хотелиерите се задължавали да предоставят и запазват данни както за броя им, така и идентифицираща информация: име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документ за самоличност.
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Източник :

http://sunstart.info/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети