РЕШЕНИЯ НА УС на ТКПриморско

 

                                   ЗАСЕДАНИЕ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО

Днес, 10.03.2019( десети март,двехиляди и  деветнадесета година) в гр. Приморско,се проведе заседание на Управителния съвет на сдружение ,,ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО“

 

На заседанието на Управителния съвет присъстваха:

Лично и по условията на  на чл.22, ал.4 от Устава на ТКП

Стоян  Петров  –      председател на УС

Николай Николов  член на УС

Кирил Петков          член на УС

Камен Михилов     член на УС

Георги Лисов          член на УС

 

 

Председателят на Сдружението ТКПриморско  откри заседанието  и заяви,че е налице необходимия  кворум  и няма пречки Управителния съвет на ТКПриморско да заседава

и да взема решения.Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане постъпила молба от Стойко Стойков – за освобождаване като член

на УС поради заболяване и прекратяване туристическата дейност.

  1. Разглеждане постъпил сигнал от  КАЛИСТА ГРУП ООД – туроператор
  2.  Гласуване  предложение за Споразумение за взаимодействие между Община Приморско и сдружение Туристическа Камара Приморско
  3. Гласуване  предложение до Община Приморско относно отговори на питане  до Общински съвет за подготовката за сезон 2019 по подобряване на туристическата инфраструкиура.
  4. Други

 

                                                                 РЕШЕНИЯ:

 

По точка 1 от дневния ред            Разглеждане постъпила молба от Стойко Стойков – за освобождаване като член на УС поради заболяване и прекратяване туристическата дейност.

Гласуване:

,,ЗА“ —-  5..гласа

,,ПРОТИВ“  0.гласа

,,ВЪЗДАРЖАЛ СЕ  0..гласа

По точка 2 от дневния ред –         Разглеждане постъпил сигнал от  КАЛИСТА ГРУП ООД – туроператор-член на сдружениети и  Съвета на Туроператорите и турагенти  -ТКП

Под формата на напомняне от служебен телефон направено искане за плащане на членски внос към БРТК

На основание на изискванията на:

“Европейският кодекс за добро поведение на администрацията”

 

“Решенията на Европейския съюз за правата на гражданите за добро поведение и добра администрация”

 

“Закона за администрацията; Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване; Административно-процесуалния кодекс и добрите административни практики”.

 

,КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Считаме че служител от администрацията на Община Приморско  няма право да използва служебното си положение в полза или вреда на политически, граждански, етнически и други организации. – в случая чрез напомняне по телефонен разговор  за задължения към гражданска организация .За прекратяване на подобни действия  членовете на ТКПриморско бяха уведомени с циркулярно писмо.

 

Гласуване:

,,ЗА“ —-  5..гласа

,,ПРОТИВ“  0..гласа

,,ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”   0…гласа

 

 

  По точка 3 от дневния ред–              Гласуване  предложение за Споразумение за взаимодействие между Община Приморско и сдружение Туристическа Камара Приморско.

По текста за проект на Споразумението  докладва  Стоян Петров.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Гласуване:

,,ЗА“ —-  5 …гласа

,,ПРОТИВ“  0..гласа

,,ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”  0..гласа

  По точка 4 от дневния ред: Гласуване  предложение до Община Приморско относно отговори на питане  до Общински съвет за подготовката за сезон 2019 по подобряване на туристическата инфраструкиура

По текста  на предложението  докладва  Камен Михайлов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

Гласуване:

,,ЗА“ —-  5..гласа

,,ПРОТИВ“  0..гласа

,,ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“  0…гласа

 

По точка 5 от дневния ред:

Няма постъпили предложения

 

Управителен съвет:                                                                                                                               ………/п/…………………….. /Стоян Петров/

 

……./п/…………………../Николай Николов/

 

 

……/п/…………………../Кирил Петков/

 

 

……/п/…………………./Камен Михаилов/

 

 

……/п/…………………./Георги Лисов/

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети