13 туристически организации учредиха второ обединение – Алианс на туристическата индустрия в България

Целта ни е да работим заедно за решаване на предизвикателствата пред туристическия бизнес, като всяка една организация в рамките на Алианса, ще продължава да води собствена политика и да защитава интересите на своите членове, обясни след подписване на общата харта на новото обединение председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Георги Щерев. Заедно можем повече е принципът, който БХРА отстоява от години, допълни Щерев.

Новата организация няма да има здзпредседател, а по отделни теми ще говорят и дават предложения експертите, които са най-подготвени. Всички организации ще имат равен глас и решенията ще се вземат с консенсус.

Алиансът се създава като Сдружение и Съвет на браншови организации в туризма и ще отстоява общите интереси на пряко и косвено заетите в отрасъла – туроператори, туристически агенти, екскурзоводи,планински водачи, аниматори, СПА и Уелнес услуги, хотелиери, ресторантьори, транспортни дейности и услуги, експерти, на академичната общност, имаща отношение към туризма, и съпътстващите туризма индустрии.

“Ние, работещите в туризма и всички дейности, свързани с туризма, като отчитаме предизвикателствата пред съвременния свят и възможностите, които  се откриват пред туристическия бизнес, с настоящата Харта декларираме желанието си да работим съвместно за развитието на туристическия бизнес и професии, и за издигане авторитета и престижа на българския туризъм на национално и международно равнище.

Основополагащи принципи в отношенията между отделните участници /Сдружения/, членове на Алианс на туристическата индустрия в България са равнопоставеност, взаимно уважение, взаимопомощ,  партньорско сътрудничество, коректност и професионализъм”, се казва в хартата.

Сред заложените цели на новата организация са насърчаване на добрите практики  и професионална браншова поддръжка на всички членове на Алианса, спомагане за устойчивото развитие на туризма с общи усилия,  изграждане и утвърждаване на конкурентоспособен и качествен национален туристически продукт, както и помощ при договаряне и реализация и на други дестинации, утвърждаването на България, като качествена и атрактивна туристическа дестинация, спазване на общ етичен кодекс със споделени морални принципи и ценности, както и съвместна защита на корпоративни и браншови интереси пред държавните и общински институции, както и в отношенията си с другите обществени и браншови обединения.

Учредители на Алианса са АБТТА, АЕБ,АСЕТИ, БАЕТ, БАТА, БПС, БХРА, НАСТ, ОБТ, Планини и хора планински водачи, СЕБ, Сдружение “Туризъм” и ФТШПБ. Всяка организация може да стане член или партньор на Алианса, при условие, че споделя принципите и е готива да следва целите, записани в общата харта на организацията.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети