ПОЗИЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕТЪРПЕНИ СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ КОРОНА ВИРУС СОУЮ-19

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
ПОЗИЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕТЪРПЕНИ СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ КОРОНА ВИРУС
СОУЮ-19
УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, Долуподписаните организации, представляващи над 300 000 постоянно заети
работници на постоянни трудови договори в туристическата индустрия
изразяват сериозно безпокойство относно катастрофалните последствия,
които СОХ/Ю-19 вече генерира върху всички сектори на туристическата
индустрия в световен мащаб и внасят следните предложения за справяне с
кризисната ситуация в българския туризъм. Туризмът е от стратегическо значение за Европейската икономика заради
многопластовото въздействие върху икономическия растеж, трудовата заетост
и социалното развитие; неговият принос като ключов за българската
икономика сектор, осигуряващ над 12% от БВП и повече от 11% от работните
места в страната е признат в Националната стратегия за устойчиво развитие
на туризма в Република България, 2014-2030 г. Според Световната организация по туризъм, международният туризъм се
оценява като най-засегнат сектор, а СОХ/Ю-19 – като гранична кулминация на
действащите върху туристическата индустрия в последните месеци други
геополитически, търговски и социални напрежения. Шокът от глобалната епидемия, непрекъснато разширяващия се списък на
отменени полети и нови рискови дестинации с противоречиви
предупреждения за пътуване повлия драматично върху поведението и на
българските потребителите. Последвалата лавина от анулации на туристически пътувания и масирана
отмяна на организирани делови прояви, корпоративни и културни събития и
на територията на България генерира огромни загуби за българския
туристически бизнес, които – на фона на ниската ликвидност в сектора
застрашават с финансовата стабилност не само малките и микро туристически
предприятия.
Яетоуе \Ма1егтагк Мол
Съгласно проведено собствено обследване на АБТТА и БКБ, над 1000
(туристически фирми, компании и центрове в събитийната индустрия, места
за настаняване, хранене и транспортни фирми) посочват спад на продажбите
на туристически услуги до 75 % и анулиране на 90 % от планираните
организирани прояви в събитийната индустрия, всички анкетирани обмислят
прилагане инструментите на принудителния неплатен отпуск и 58%
предупреждават за непосредствена заплаха от постоянни съкращения на
работни места заради катастрофални намаления на обема на работа.
Хотелиерският и ресторантьорски сектор отчитат спад в текущите продажби
над 70% и анулиране на резервации до 80%
На основание на горното, като се позовава на водещата роля на туризма като
фактор за устойчиво развитие и икономически растеж, и на призива на
Световната Организация на туризма за неговото приоритетно включване във
възстановителните програми на правителствата и дейностите на
международни организации и донорски институции, долуподписаните
организации отправят настоятелно искане на помощ към българското
правителство за предприемане на спешни, последователни и координирани
мерки за смекчаване на икономическите и финансови въздействия на
световната епидемия върху българския туристически бизнес.
Долуподписаните организации подчертават, че бързата реакция е от
съществено значение, и предлагат провеждане на спешна работна среща за
обсъждане на най-неотложните действия за предотвратяване на финансов
колапс на българския туризъм.
По време на срещата, която предлагаме да бъде проведена без отлагане в
рамките на следващите няколко дни с участието на Министерство на туризма,
Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на
труда и социални грижи, Комисия за Финансов надзор и други институции по
Ваша преценка, бихме искали да представим конкретни предложения за
преодоляване на извънредната ситуация и последващо стабилизиране на
сектора. С цел съхраняване на работни места, предотвратяване на фалити и спасяване
на критичен брой засегнати бизнеси по цялата верига на туристически
доставки предлагаме:
Българската държава да поеме разходите за социални осигуровки,
дължими от работодател и работник по изплащаните от работодателите
трудови възнаграждения за срок от 12 месеца, считано от 01.04.2020 г.;Безлихвено отсрочено плащане на ДДС за период от 12 месеца, считано
от 01.04.2020 г.;Безлихвено отсрочено плащане на местен данък и такса смет за период
от 12 месеца, считано от 01.04.2020 г.;
Яет
Осигуряване на целеви финансов ресурс не по-малък от 200 млн. лева
чрез Българска банка за развитие за рефинансиране на кредити на
туристическия сектор към търговски банки;
Мораториум върху влизане сила на промените в Наредба Н 18 от 2018
г. за 12 месеца, считано от 01.08.2020 г.;Иницииране от страна на българското правителство на финансов
инструмент за подпомагане на туристическия бранш в България чрез
използване на европейски средства. Като Ви благодарим предварително за Вашата ангажираност, далновидност и
държавническа мъдрост, оставаме в очакване на Вашата покана за
провеждане на среща и детайлно обсъждане на горните предложения с цел
предотвратяването на щети, излагащи на екзистенциален риск всички
компании и заети в рамките на индустрията.
С уважение,
Вени Петрова
Председател на УС на Българска Хотелиерска и ресторантьорска асоциация
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети