Министерството на туризма представи идеен проект на задължителен Туристически гаранционен фонд


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/primorskoinfo/www/root/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32
News Item Image

Министерството на туризма представи идеен проект на първия по рода си задължителен Туристически гаранционен фонд, който да обезщетява пътуващите в случаите на неизпълнение на поетите ангажименти от страна на туроператори и да обезпечава отговорността на туроператорите – като защита срещу тяхната несъстоятелност и неплатежоспособност. 

Задачата на държавата и наша цел е да бъдат създадени справедливи условия за бизнеса в полза на всички заинтересувани страни и на национално ниво да се реализира по-добра защита за крайните потребители на пакетни туристически услуги, подчертаха министърът на туризма д-р Илин Димитров и заместник-министър Ирена Георгиева, които представиха разработената концепция на Гаранционния фонд. Идейният проект беше създаден в сътрудничество с представители на Българското актюерско дружество и представен пред организациите, представляващи сегмента на туроператорите в туристическия сектор – АБТТА, Обединение „Бъдеще за туризма“, Сдружение „Туризъм“ и БАТА.
Един от приоритетите на Министерството на туризма през изминалите месеци беше продължаването на работата по разработване на модел на Гаранционен фонд за обезпечаване отговорността на туроператорите съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г., включително и разработването на предложение за идейна концепция за задължителен гаранционен фонд.

„Този фонд е една малка стъпка в посока изсветляване на сектора, което е част от нашата политика“, заяви министър Илин Димитров. „Това е още едно изпълнено обещание от приоритетите, които очертахме при встъпването в длъжност на служебния кабинет, важно беше да поставим началото, тъй като от години се говори колко е важно за бизнеса да съществува такъв инструмент като елемент от националната защита срещу несъстоятелността на туристическите организации“, каза още министър Димитров. За необходимостта от съществуването на подобен фонд се заговори особено активно по време на безпрецедентната криза с COVID-19. 

Министерството направи проучване на чуждия опит на Полша, Германия, Дания и Великобритания, на базата на който се разглеждаха различни варианти за дизайн на Гаранционния фонд. Беше събрана и предоставена наличната информация за актюерски анализ със съдействието на НСИ и НАП. Беше сформирана Работна група и се проведоха поредица от срещи със заинтересовани страни. Българското актюерско дружество подкрепи със своята експертиза и специфичен анализ работата на експертите в МТ, като резултатът под формата на идейна концепция беше представен в рамките на тази среща. 

Идейният проект предвижда създаването на три стълба и с въвеждането на задължителен Туристически гаранционен фонд (ТГФ) ще бъде надграден съществуващият досега режим на обезпечение чрез задължителната застраховка “Отговорност на туроператора”. С този трети стълб трябва да се осигури допълнително националната защита срещу несъстоятелност на туроператорите, а това би бил реалистичен за изграждане механизъм по оценка на експертите. С такава структура и чрез въвеждане на подходящи механизми и допълнителни изисквания – в т.ч. за предварителен и текущ контрол на дейността и отчетността на туристическите организатори на пакетни пътувания и адекватността на осигуряваните от тях обезщетения – би могло в разумен краткосрочен план да се осигури на национално ниво необходимата защита за потребителите, произтичаща от изискванията на Директивата, заяви заместник-министър Ирена Георгиева. Необходимо е преуреждането на бизнес модела и на режима на функциониране и регулиране на дейността на туроператорите, което да доведе до подобряване на качеството на предоставяните услуги и по-добра защита за потребителите, подчерта тя. 

Първоначалните математически модели показват, че за да се натрупа финансов ресурс във фонда, вноската на туроператорските агенции ще бъде в размер на 0,1% от оборота им, което към този момент ще означава вноска между 80 и 1000 лв. Замисълът е фондът да покрива изплащането на обезщетения над лимита на отговорност по застраховката в случаи на несъстоятелност, при временна неплатежоспособност (проблем с ликвидността) и при евентуални непредотвратими и извънредни обстоятелства. 

„Въвеждането на функциониращ гаранционен фонд е сериозно решение, което изсква законодателни промени и тясно бъдещо сътрудничество с представителите на бизнеса“, подчерта Ирена Георгиева.
Предвид обстоятелството, че въвеждането на гаранционен фонд изисква промяна на нормативната уредба и съществуващата институционалната рамка, след изработване на предложение за законови промени се предвижда широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и институции.

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-predstavi-ideen-proekt-na-zadulzhitelen-turisticheski?fbclid=IwAR0VEv9CEAIY7SNwo9zcS_vp_RzC8xY8WGlQiNjre_MFT6q6P5Keu2K9LOg

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети