ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН – МИНИСТЕРСТО НА ТУРИЗМА

Теми на брой 1:

 • Как туристите могат да влизат в страната
 • Противоепидемични мерки
 • Информация за генериращите пазари
 • Рекламни дейности

Дестинация България
„Безопасно лято 2021“

I. Влизане в страната

 1. Как пътниците могат да влизат в страната?
  От 05 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г. на основание Заповед № РД-01-416/04.06.2021 г., на
  министъра на здравеопазването с цел туризъм на територията на Република България се
  допускат туристи от 97 държави. В страната може да се влиза по два начина, като страните се
  определят спрямо развитието на епидемиологичната обстановка на базата на едноседмичен
  период и по предложение на Главния държавен здравен инспектор.
  Начините за влизане в страната са два и са както следва:
  Вариант № 1:
   Чрез документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19 и след изтичане на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
   Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на
  полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 за лицата,

преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на
проведеното изследване, вписана в документа.
 Чрез документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди
влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или
отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз
антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното
изследване, вписана в документа.
Вариант № 2
 Чрез документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19 и след изтичане на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
 Чрез документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на
полимеразна верижна реакция или бърз антигенен тест за COVID-19 – за лицата,
преболедували от COVID-19 за периода от 15-тия до 180-тия ден, считано от датата на
проведеното изследване, вписана в документа.
Изключение:
Не е необходимо да се представя отрицателен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест
на деца до 5-годишна възраст, които са членове на семейства на лица, попадащи в списъка на
държавите, чиито граждани могат да влизат в България, съгласно Заповед № РД-01-416/04.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, т. е Вариант № 1.
Румънските граждани, както и българските граждани, пристигащи в Република България от
Румъния, не е необходимо да предоставят отрицателен резултат от PCR тест или антигенен
тест, или документ за завършен ваксинационен курс.
В приложение № 1, неразделна част от настоящото са посочени държавите, съгласно
Вариант № 1 и Вариант № 2 за влизане в Република България „Безопасно лято 2021“.

 1. Какви други документи са изискуеми?
  Не се изисква друг тип документ за влизане в страната.
 2. На какъв критерий се взима решение преди да се определят страните?
  Република България е определила начините за взимане на решение за определяне на
  страните, да се взима на базата на разпространението на COVID-19 – т.е актуални данни за
  епидемилогичната обстановка в съответна страна спрямо данни от Световната здравна
  организация и вследствие на предложение на Главния държавен здравен инспектор на
  едноседмична база.

II. Транспортни изисквания:

 1. Какъв протокол се очаква да се спазва преди или по време на пътуване със
  самолет?
  На летищата на територията на Република България се изпълняват съответните указания на
  здравните власти – спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м., на територията на
  летищата е задължително носене на защитна маска за лице, поставени са уреди за
  дезинфекция. На видими места са разположени различни информационни материали –
  постери, табла и видео изображения.
  При пътуване в самолет се изисква спазване физическа дистанция най-малко от 1.5 м., носене
  на защитна маска за лице, използване на лични предпазни средства и свеждане до минимум
  контакт с други хора.
 2. Какви са останалите протоколи, които се очаква да бъдат предприети в
  летищата на територията на Република България?
  На летищата на територията на Република България са предприети или се очаква да бъдат
  предприети следните COVID-19 мерки:
   Входът към летищата е разрешен само за пътници и персонал, с цел да се осигури
  минимално струпване на хора в сградата;
   Измерване на температурата на пристигащите пътници, с помощта на изградени
  термокамери;
   Извършва се засилен режим на почистване и дезинфекция, регулярно проветряване и
  почистване на помещенията и транспортните средства, разделение на пътниците от
  пристигащи полети от високо-рискови дестинации и недопускане на непътуващи лица на
  територията на летищата в Република България;
   Има изградени Сертифицирани пунктове за тестване за COVID-19.
  III. Общи противоепидемични мерки за страната:
 3. Има ли въведени общи противоепидемични мерки в страната?
  Да, на територията на Република България, има въведени общи мерки, които се прилагат за
  всички лица.
  Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, както и на открити обществени
  места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция
  от 1.5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна
  употреба, покриваща носа и устата. Необходимо е спазването на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
  Не се допуска заместване на защитната маска за лице с шал, кърпа, шал-яка и др
 1. Противоепидемични мерки в обществения транспорт/ такси
  В обществения транспорт е необходимо спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
  и поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, покриваща носа
  и устата.
  При пътуване с такси, пътниците трябва да имат поставена защитна маска за лице за
  еднократна или многократна употреба, покриваща носа и устата и като по възможност избягват
  плащането с банкноти и монети, а за целта използват картови или онлайн разплащания.
 2. Противоепидемични мерки при трансфер на туристи и при организирани
  туристически пакети с автобусен превоз
  Мерки при трансфер на туристи и при организирани туристически пакети с автобусен превоз
   Редът, при трансфер на туристи и организирани туристически пакети с автобусен
  превоз, се определя от съответния превозвач при спазване на противоепидемичните мерки;
   Трансферът на туристите, при възможност, се осъществява с отворени прозорци за
  проветряване на въздуха в тях;
   В превозното средство се поставят стикери за спазване на противоепидемичните мерки.
 3. Противоепидемични мерки отнасящи се до ползването на плувни басейни,
  посещенията на плажове и водни паркове.
  В България е разрешено използването на плувните басейни, посещенията на аквапаркове и
  водни атракциони при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на
  физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
  Въведени са и противоепидемични мерки в охраняемите морски плажове,
  както следва:
   Необходимо е спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м между отделните
  плажуващи;
   На видно място са поставени информационни табели за задължението за спазване на
  физическа дистанция и за извършване на хигиена
   На всеки 20 кв.м. е възможно да се разположат до 2 лица или до броя на членовете на
  1 семейство.
   Един (1) чадър е допустимо да се ползва до 2-ма души или до броя на членовете на 1
  семейство.
   Осигурена е възможност за картово плащане чрез терминално устройство ПОС или
  онлайн заплащане;
  Въведени са мерки, отнасящи се и до ползването на принадлежности и съоръжения за
  водни спортове и игри, както следв

 Необходимо е спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
 Осигурена е възможност за картово плащане чрез терминално устройство ПОС или
онлайн заплащане;
 Повърхностите и съоръженията, които влизат в контакт с кожата и лигавиците се
почистват и дезинфекцират след всяко ползване;

 1. Противоепидемични мерки при посещение на заведенията за хранене и
  развлечения
  В заведенията за хранене и развлечения са въведени следните противоепидемични мерки –
  работят на 50% от капацитета си и персоналът е задължен да носи защитна маска за лице.
  Допуска се и посещение в игрални зали и казина, при използване на не повече от 50% от
  капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.
  Въведени са следните препоръки за посещение от туристите:
   Преди посещение на заведение за хранене или развлечение е задължително измиване
  на ръцете със сапун и топла вода или използването на дезинфектант;
   При обслужване на „блок маса“ трябва да се носи задължително предпазна маска за
  лице и ръкавици за еднократна употреба, които се предоставят от заведението за хранене;
   Необходимо е носене на защитна маска на лицето до момента на сядане на масата,
  както и след ставане от нея. Ако туристът не разполага с такава, то той може да се обърне към
  персонала, за да получи безплатна такава;
   Необходимо е спазването на физическа дистанция най-малко от 1.5 м;
   Да се следват стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
   Да се изпълняват указанията на персонала;
   Препоръчва се плащането с карта чрез терминално устройство ПОС или онлайн
  заплащане;
   Да се използват предимно лични предпазни средства за еднократна употреба;
 2. Противоепидемични мерки, отнасящи се до балнеологични (медикъл СПА)
  СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове
  Посещенията в балнеологични (медикъл СПА) СПА центрове, уелнес центрове и
  таласотерапевтични центрове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета
  им и спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м. Препоръчва се плащането с карта
  чрез терминално устройство ПОС или онлайн заплащане.
 1. Въведени противоепидемични мерки в местата за настаняване
  В местата за настаняване са въведени следните противоепидемични мерки:
   Необходимо е спазването на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.
   Персоналът е задължен да носи защитна маска за лице.
   Осигурени са дезинфектанти за ръце на входа на местата за настаняване и заведенията
  за хранене и развлечения в обектите.
   Регистрация на рецепция на повече от двама гости наведнъж не е разрешена, освен ако
  не са членове на едно семейство.
   Извършва се регулиране и контрол на потока от гости в обекта, като не се допуска
  струпване на хора;
   Осигурено е еднопосочно лентово движение, разделено на влизане и излизане от
  мястото за настаняване.
   Осигурена е възможност за изхранване на базата на „а ла карт“ , блок маса, бюфет –
  като храната е подредена зад прозрачна преграда и предоставянето й се осъществява от
  служител, оборудван с маска за еднократна или многократна употреба и ръкавици. Насърчава
  се Румсървиз;
   Персоналът е обучен за реакция при съмнения за заразен с COVID-19;
   Обособени са помещения за карантинирани лица;
  Въведени са следните препоръки за посещение от туристите:
   Необходимо е спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 м.;
   Да се следват стриктно инструкциите от информационните табели в обекта;
   Да се изпълняват указанията на персонала;
   Измерване на температурата при влизане в обекта;
   Правилно носене на защитна маска за лице на всички обозначени за това места;
   Задължително се изисква носене на защитна маска за лице, навсякъде в закритите
  помещения (фоайета, коридори, стълбища, асансьори, лоби и т.н.). Изключение се прави само
  по време на консумация на храни и напитки. Ако туристът не разполага с такава, то той може
  да се обърне към персонала, за да получи безплатна такава;
   Препоръчва се плащането с карта чрез терминално устройство ПОС или онлайн
  заплащане;
   Препоръчва се хигиена на ръцете със сапун и вода, особено след контакт или допир до
  повърхности или предмети от други лица;
   Използването на дезинфектант за ръце;
   Използването на предимно лични предпазни средства за еднократна употреба;
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети