Вижте промените в наредбата за касовите апарати

Пет месеца отсрочка получават лицата, които използват софтуери за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) и приемат плащания в брой, наложен платеж и др. платежни инструменти, които изискват издаване на фискален бон.

Това става ясно от промени на Наредба Н-18 за изискванията към касовите апарати, качени за обществено обсъждане.

Срокът, в който лицата, използващи СУПТО, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, ще се удължи до 31 декември 2020 г.

Предлага се срокът, в който те трябва да подадат информация съгласно приложение № 32, да бъде удължен до 28 февруари 2021 г. Малко по-различен е срокът за лицата , които отговарят на условията по чл. 52а1 (които имат до 5% плащания, изискващи фискален бон и др.) – те подават приложение № 32 в срок до 31 януари 2021 г., вместо  30 септември 2020 г.

Промените предвиждат при разносна търговия фискалната касова бележка да се издава от фирмата и да се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.

Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, касовата бележка се издава от задълженото лице:

1. на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на клиента заедно със стоката; или

2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги най-късно при предоставяне/плащане на услугат

Когато фирма, извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се предава на разносвача заедно със стоката, който от своя страна го предоставя на купувача при плащането.

В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

Ако при продажба чрез електронен магазин, се генерира касова бележка в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

Ако една фирма продава стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност, като  „наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата.

При продажба, за която е издаден туристически ваучер или резервационна бланка по смисъла на Закона за туризма, в който са посочени количеството и видът на стоките/услугите, във фискалния/системния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група.

Когато фирма, извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се предава на разносвача заедно със стоката, който от своя страна го предоставя на купувача при плащането.

В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

Ако при продажба чрез електронен магазин, се генерира касова бележка в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

Ако една фирма продава стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност, като  „наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата.

При продажба, за която е издаден туристически ваучер или резервационна бланка по смисъла на Закона за туризма, в който са посочени количеството и видът на стоките/услугите, във фискалния/системния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група.

В този случай задължително трябва да се посочи номерът и датата на първичния счетоводен документ, туристическия ваучер или резервационната бланка, по който/която се извършва плащането.

Сайт обяснява промените за касовите апарати

Предлага се срокът, в който касовият апарат да работи при неизправност на връзката и невъзможност за предаване на данните от фискален/системен бон, да бъде удължен от 24 часа на 72 часа след издаването му
, след което работата на фискалното устройство да се блокира.

Друга промяна в наредбата допуска касовите апарати да работят в авариен режим, когато е налице едно от следните условия:

1. при обявяване на бедствено положение по Закона за защита при бедствия и липса на мобилна връзка за повече от 72 часа;

2. при наличие на извънредни обстоятелства, когато информационната система на НАП не работи и не се приемат данни повече от 72 часа;

3. когато е установена авария в мрежата на мобилен оператор, поради което липсва мобилна връзка повече от 72 часа, и за това обстоятелство операторът е уведомил НАП.

Всички предложения може да видите тук.


Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети