ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу инициативата за издаване на разрешително за ползване на Черно море южно от гр.Приморско и северно от гр.Китен на ,,СИЙ ЛАЙФ“ООД гр.Бургас

ВЪЗРАЖЕНИЕ

13db7b7ba2f0e82e41331fc3eee50437

 

ДО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

 

                                              ВЪЗРАЖЕНИЕ

                   от членовете на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО

срещу инициативата  за издаване на разрешително за ползване на Черно

море  южно от гр.Приморско и северно от гр.Китен на ,,СИЙ ЛАЙФ“ООД гр.Бургас

 

На  стрсницата на официалния интернет сайт  Община Приморско е публикувано съобщение  на основание на чл.62.ал.1 от Закона за водите,относно инициативата за издаване на разрешително за ползване на Черно море на ,,СИЙ ЛАЙФ“ООД гр,Бургас с акватория с обща площ  от 52,233 дка.,северно от гр.Китен,община Приморско.

На извъредно заседание Управителния съвет на ТКПриморско взе решение в законовия

14 дневен срок за обжалване,с което се прави настоящото ВЪЗРАЖЕНИЕ:

Прави се пореден опит да не се зачита обществения интерес и да се наложат инвестиционни предложения,в случая от „СИЙ ЛАЙФ“ООД гр.Бургас.

През последните  години станахме свидетели на необосновани решения  от страна на

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  на изградените мидени полета в заливите на устието на р.Ропотамо,Мириус,Парешкива  след Маслен нос.

Същите  в момента са изоставени  и е на лице  екологична катастрофа вследствие на изоставен инвентар на дъното на морето както и на изхвърлен такъв на морския бряг.

Евентуалната реализация на тези намерения за изграждане на ферми за миди и скариди в посочената  акватория на Черно море ще  ликвидира изцяло туристическия бизнес както и спортна дейност в Община Приморско.Утвърдени международни състезания по ветроходство и по подвдден риболов ще  бъдат закрити ,Рекламата ни като атрактивна морска туристическа дестинация ще е негативна

Последиците от високата степен на неопределеност за очакваното въздействие на относимите фактори на  натоварване е недопостимо да се прехвърлят изцяло в тежест на засегнатата общност  в община  Приморско като колективен субект на екелеогични и икономически ползи,включително заетост в туристическата и спортна дейност на населението,с източник акваторията пред брега на Община Приморско..

 

Като имаме предвид така посочените обстоятелства, управителния съвет на ТКЯриморско  искрено се надяваме да престанат подобни опити за реализция на подобни инициативи и уважите настоящето възражение в интерес на туристическата общност на Община Приморско.

 

26.03.2019г                                                             С уважение:

гр.Приморско                                                        Стоян Петров

Председател на ТКПриморско

Архив

Последни новини

Етикети