Законът за изменение и допълнение на Закона за туризма е обнародван в Държавен вестник

Облекчава се административната тежест за туристическия бранш с отпадане на 19 вида документи

Законът за изменение и допълнение на Закона за туризма е обнародван в Държавен вестник и влиза в сила от днес с изключение на текстовете в него, с които се транспонира Европейската директива за пакетните пътувания. Те ще действат от 1 юли 2018 г.

С измененията в Закона за туризма се улеснява браншът, като отпадат 19 вида документи, които досега трябваше да се предоставят на хартиен носител и бяха свързани с основните дейности на министерството. Тези промени са в изпълнение на мерките и приоритетите на българското правителство за намаляване на административната тежест за бизнеса.

В срок до три месеца от влизането в сила на закона министърът на туризма ще утвърди със заповед образците на новите заявления-декларации. Подзаконовите нормативни актове следва да се приведат в съответствие с разпоредбите на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Важна част от одобрените промени е и транспонирането на Европейската директива за пакетните пътувания. Промените ще модернизират и разширят обхвата на защита на туристите. С тях се въвеждат по-сериозни гаранции в защита на потребителите, като допълнителна преддоговорна информация и защита за изпълнението им. Измененията ще позволят и прехвърляне на договор за пътуване от едно лице на други след предизвестие на организатора и в разумен срок преди началото му. Предвижда се също задължение за възстановяването на платените суми на пътуващ без необосновано забавяне в случаи, когато туристическите услуги или част от туристически пакет или свързани туристически услуги не са били предоставени в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца и туроператора.

Новоприетият Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма определя Министерството на туризма за централно звено за контакт за улесняване на административното сътрудничество и надзора на туроператорите и туристическите агенти, които работят в различни държави членки на ЕС.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Източник :

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zakonut-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-turizma-e-obnarodvan-v-durzhaven

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети