Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

9ebf3c3b9e84976f0922f744eb1621cc
21 май 2018

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

На основание Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по ЗИД на ЗТ е 1 месец, считано до 22 юни 2018 г., включително.

Предложения и становища може да изпращате до 22 юни 2018 г. на следния електронен адрес: a.cholakova@tourism.government.bg

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Източник :

http://www.tourism.government.bg

Facebook