ПРИМОРСКО ОТКРИ СЕЗОНА

Колеги,

летния туристически сезон вече започна и все още в последен момент върви подготовката и откриването на дейности.

Напомняме за:

1.Тези които извършват хотелиерска дейност и настаняват в стаи за гости, не са регистрирани по корпоративния данък,следва да подадат в общината патентната  декларация за откриване на дейност.

2.Воденето регистър за настанените туристи да става съгласно чл.116 от Закона за туризма:

 А/ В регистрите за настаняване се вписват следните данни:

      1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване; 

     2. за туристи – граждани на държави,   извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в                               Република България,   дата на регистрация и дата на отпътуване.

Има промяна в Закона за Туризма която задължава подаването на Декларации към Общината за реализирани нощувки да става само по електронен

път по указания на Общината публикувани вече на https://primorsko.bg/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-14/

Промяната на Закона  за Туризма е настъпила в последния момент и създава неудобство на малкия бизнес – закупуване на електронни устройства,обучение и работа с тях

като и най вече натоварване бюджета на търговеца/хотелиера.

В изискванията на Закона за електронното управление  не отменя правилата за работа с документи на хартиен носител, когато закон предвижда особена форма или особен ред за извършване на определени действия въпреки това се налагат правила които не се възприемат от бизнеса.

Б/  За колегите ресторантьори напомняме изискванията на чл.117 от ЗТ

Чл. 117. (1) Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи – лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.                                                                                                                                                                                                (2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.                                                                         (3) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост – и на друг език.                                                                              (4) Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4.                                                    (5) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава фискален бон съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Колеги,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-turizma-0

Това ще е втората промяна на ЗТ за една година и зад многото добри намерения законово се прокарват  лобистки интереси .

Запознайте се  с предложения проект  за поредното изменение на ЗТ и можете да изпратите вашите предложения по промяна на Закона на e-mail info@primorsko-info.com

 

УС на ТК Приморско

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети