ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

Изх. №21/ 24.07 2017 г.                                   ДО:Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА

                                                                           МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

                                                               ДО:    Г-Н      ВАЛЕНТИН РАДЕВ

                                                                   МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

 

Относно:         Постъпилите много сигнали от туристическия бранш за начините на     извършваните проверки от контролни органи със съдействието на полицията.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА АНГЕЛКОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

 

С настоящото писмо, от името на Управителния съвет на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО,след единодушно гласуване на Решение на УС,  изразявам остър протест срещу

начина на извършването на проверките на работещите обекти на туристическия бранш от контролиращите органи с пълното съдействие на полицията.

От 20.06.2017 до 20.07.2017 на територията на община Приморско започнаха и се извършиха масирани проверки със съдействието на полицията.

Начините по които се извършиха възмутиха присъстващите туристи и направи отлив на посещаемост на  атрактивни нощни заведения.

По време на проверките се блокираха цели улици,полицията нахлуваха в заведенията и хотелите за проверки на лични документи и за регистрации в местата за настаняване.

Целенасочено проверките бяха насочени към едни и същи обекти,които години наред са се доказали като работещи и добросъвестни данъкоплатци.

Във връзка с постъпващи сигнали от управетели и собственици на туристически обекти, ТКПриморско извърши  проверка на категоризираните обекти и установи с малки изключения

като цяло се спазва НАРЕДБА 1 на община Приморско и Закона за Туризма относно чл.116.

Във връзка с постъпили сигнали и направени рекламации от туристи, че нямат свободен/безплатен  достъп до плажната ивица ТКПриморско извърши проверка на плаж Приморско-север и установи ,че няма обозначена схема на зоните за достъп ,а са разпределени с табелки –1.платена зона с цена 6лв.на чадър,6лв.на шезлонг при положение че миналата година  цената беше на 5лв.

2. Зона предназначена само за туристи на една туроператорска фирма,явно предварително платена и включена в цената на пакета.Там други туристи нямат право да плажуват.

3.Свободна  зона – обозначена на места където са изградени коридори за морски атракции и водни спортове където къпането е забранено.На отдалечени места също има определени малки зони,но там са определени за детски лагери.

Явно има нарушение на концесионния договор ,но там това не се санкционира.

Считаме , че туристите на другите туроператорски фирми ,както и всички  други  туристи дошли на свободно са дискриминирани по отношение ползването на плажната ивица,а в случая грубо се нарушава концесионния договор за този плаж.

Силно е ограничено ползването на плажа от хора с неравностоино положение.

Управителният съвет на ТКПриморско  определя ситуацията като безпрецедентно нарушение правата на коректно работещия бизнес от страна на държавата и недопустимо накърняване доверието  на обществото към хотелиери,ресторант‘ори,атракционни заведения  и като изразява категорично несъгласие спрямо проявата на  неуважение към професионализма, труда и усилията на многото специалисти в туризма, изисква  предприемане на незабавни действия  за създаване  на нормална среда за работа на бизнеса в туризма.

 

В заключение, бихме искали да Ви информираме, че  в случай на  липса на задоволителна  реакция по отправеното искане, ТКПриморско си запазва правото на  последващи действия в защита правата и  интересите на своите членове.

 

С уважение

Стоян Петров

Председател на УС

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети