На вниманието на лицата, извършващи хотелиерска дейност

На вниманието на хотелиерите

на територията на Община Приморско

 

Уважаеми хотелиери,

 

С обнародването на наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес

На 15.10.2019 година в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата). 

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата.

В тази връзка публикуваме ФОРМУЛЯР ЗА ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ за актуалния електронен адрес на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване, съгласно § 2 от ЗР на Наредбата за Националния туристически регистър, приета с ПМС № 252 от 08.10.2019 г., обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.

  • До Министъра на туризма формуляр попълват лицата, извършващи дейност в места за настаняване клас А, категоризирани от министъра на туризма съгласно чл. 127 от Закона за туризма: хотели (категория три, четири и пет звезди), апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища, вили, туристически хижи.

За повече информация може да намерите на сайта на Министерството на туризма http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinna-sistema-za-turisticheska-informaciya/na-vnimanieto-na-hotelierite-s-obnarodvaneto и на телефони  02 9046 799 и  02 9046 872

  • До Кмета на община Приморско формуляр попълват лицата, извършващи дейност в местата за настаняване клас Б, категоризирани от кмета на общината съгласно чл. 128 от Закона за туризма: хотели  (категория една и две звезди), мотели, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги.

За категоризираните от Кмета на община Приморско туристически обекти Формуляр за актуален електронен адрес (по образец) следва да подавате по електронен път на следните e-mail адреси: obschtina_primorsko@mail.bg;  vmitreva_primorsko@abv.bg и  danielapol_kiten@abv.bg

   Съгласно чл.11, ал.2 от Наредбата за Националния туристически регистър лицата, които упражняват дейност в места за настаняване със сезонен режим на работа се задължават  в  14-дневен срок преди започване на дейност в обекта да информират категоризиращия орган по електронна поща за периода в годината, през който ще предоставят туристически услуги.

  • Формуляр за подаване на информация за сезонен режим на работа (образец)

–     e-mail адреси за подаване на формулярите:

obschtina_primorsko@mail.bgvmitreva_primorsko@abv.bg и  danielapol_kiten@abv.bg

Телефони за контакт и информация: 

 

Стопански отдел-Приморско:  Ваня Митрева „СДТО” към Община Приморско       0550/3-36-83

Стопански отдел-Китен:   Даниела Полякова „СДЛС” към Кметство Китен             0550/3-68-05

Формуляр-за-сезонен-режим-на-работа-съгласно-чл.11-ал.2-от-Наредбата-за-НТР (1)

Формуляр-за-актуален-електронен-адрес-съгласно-§2-от-Наредбата-за-Националния-туристически-регистър

Наредба-за-Националния-туристически-регистър

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
Източник :

https://primorsko.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети