ТКПриморско има питане на сесия на ОС Приморско за реда на общинско пристанище

ТКПриморско има питане на сесия на ОС Приморско за реда на общинско пристанище

ТУРИСТИЧЕСКА  КАМАРА  ПРИМОРСКО

                                 Приморско 8180  ул.Трети март 11 тел. 0888409964

                                          www:primorsko-info.com  info@primorsko-info.com

                                                                           До

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                    Общински съвет

                                                                                    Община Приморско

Уважаема г-жа Тюлиева,

 На редовна сесия на общинския съвет съгласно правилника за работа  правим  питане  относно реда на пристанище Приморско което вече от години е общинска  собственост.

Моля да ни се отговори как се  стопанисва и имали създадени правила  за ползване на кейовоте места за кораби ,яхти и лодки  регистрирани от изпълнителна  агенция  Морска администрация.

Имали организирана охрана и видеонаблюдение на пристанището и какво е направено за обезопасяването  при свободния достъп до кейовите  места и района.

Има ли отредени места за домуване на плавателните съдове за ползване  с цел туризъм  и спортна дейност и какъв е реда.

                                                                     С уважение:

                                                                           /п/

                                                                      Стоян Петров

                                                               Председател на ТКПриморско

 30.07.2020г.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Facebook