РЕШЕНИЕ НА УС НА ТК ПРИМОРСКО

Протокол от 05.06.2020

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Туристическа камара Приморско“

Днес 05.06.2020г., в гр. Приморско , се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Туристическа камара Приморско” по условията на чл.22ал.2

и ал.4 на ТК Приморско.

На заседанието присъстват : – Стоян Христов Петров – председател

                       Николай Борянов Николов член на УС

                          Тонка Нейчева Вълчева      – член на УС

                               Петко Стоянов Димитров  член на УС

                          Камен Ангелов Михайлов член на УС

                                                   Красимир Андонов – член на УС

                                               Ваня Иванчева Стоева-Андонова- член на УС

                                               Дончо Живков Гунчев  – член на УС-

Заседанието на Управителния съвет се проведе по следния дневен ред  :

1.Анализ на действията УС на ТКП  в подкрепа за спасяване на туристическия бранш: одобрени и приети инициативи  на БХРА

2. Актуализиране приетият оперативен календарен план за 2020г.на ТКП

3.Искане на основание чл.13 ал.1и ал.6 от ЗТ за свикване на заседание на консултативния съвет по туризъм

4. – Писмо до МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА   относно: Искане за решаване проблем за туроператорите и агенциите.

По първа точка от дневния ред:

Анализ на действията УС на ТКП  в подкрепа за спасяване на туристическия бранш: одобрени и приети инициативи  на БХРА

– Писмо до МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА   относно: Мерки за оцеляване на туристическия бранш 29.04.2020 г.

– Писмо до МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ  БОЙКО БОРИСОВ

относно: Мерки за оцеляване на туристическия бранш 30.04.2020

–Манифест за спасение на Българската туристическа индустрия

08.05.2020г

РЕШИ:одобрява  приетите инициативи за спасяване на туристическия бранш

Гласуване:

Решението се приема единодушно

По втора точка от дневния ред:

Актуализиране приетият оперативен календарен план за 2020г.на ТКП

1.Участие в консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Приморско.

                                Срок: постоянен. Отговорност: УС   

2.Участие в обществено  обсъждане и дискусии организирани от Министератвото на туризма,БХРА,браншови организации.

                                 Срок: постоянен. Отговорност: УС                     

3.Участие на туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ § СПА ЕКСПО”

                           Срок: м.Февруари 2020 Отговорност: УС

4. Подготовка за летния туристически сезон  в условията на COVID-19. Неотложни проблеми за решаване.

                                 Срок: м.Юни 2020 Отговорност: УС

5.Разяснителна кампания на членовете на сдружението по излезли нови нормативни изисквания и промени в законодателството към извършването на стопански дейности в туризма в условията на COVID-19.

                                Срок: постоянен  Отговорност: УС

 6. Подпомагане членовете на сдружението и указване

съдействие на КЗП, КЗК за справяне със сивия сектор на туризма в областта с регулярни участия в контролни действия.

                               Срок: постоянен  Отговорност: УС

7.         Информиране електронните, печатните и телевизионни

медии за добри практики и пропуски при обслужването на

българските и чуждестранни туристи.

                             Срок: постоянен  Отговорност: УС

8.  Поздравителен адрес до членовете на сдружението по случай 27-ми септември – Световен ден на туризма. и закриване на летния туристически сезон

                        Срок: септември 2020  Отговорност: УС

9.Анализ на туристическата 2020 г. Проблеми и тенденции.

                            Срок: октомври 2020  Отговорност: УС

10. Подържане интернет сайта на сдружението.

                               Срок: постоянен  Отговорност: УС

РЕШИ:  одобрява  актуализацията на оперативния план за 2020 година.

Гласуване:

Решението се приема единодушно

По трета точка от дневния ред:

Искане на основание чл.13 ал.1и ал.6 от ЗТ за свикване на заседание на консултативния съвет по туризъм

Въпроси за разлеждане:

а/.ще имали обсъждане на проект за общинска програма за развитието на туризма в Община  Приморско

б/.Приемане на отчет за изпълнение на програмата за 2019 година.

в/.Отчет за изразходване на туристическия данък за 2019г.

г/.Реклама за сезон 2020:

 – рекламни материали

– изнесени инфоточки –Китен,пристанище Приморско

д/.за сезон 2020 – подобряване на туристическата инфраструктура;

–  информация за планирани ремонти на улици, паркове и алеи

– осигуряване на кейови места за туристическа дейност

РЕШИ:  До кмета на Община  Приморско Искане на основание чл.13 ал.1и ал.6 от ЗТ за свикване на заседание на консултативния съвет по туризъм

Гласуване:

Решението се приема единодушно

По четвърта точка от дневния ред:

Писмо до МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА   относно: Искане за решаване проблем за туроператорите и агенциите.

О Т В О Р Е Н О     П И С М О

От Управителния съвет на Туристическа камара Приморско

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА,

Има нерешен проблем за туроператорите и туристическите агенции. Заради повишения общ риск на пазара и страха от фалити на фирмите в сектора, застрахователи вдигнаха повече от десет пъти цените на задължителните застраховки за бранша, а някои прекратиха предсрочно полиците. Без тях туристическите оператори не могат да работят.

В Приморско   туроператорите и туристическите агенции работят  основно в сегмента на  входящия туризъм по договори с туроператори от ЕС и трети страни.

С настъпването на пандемията у нас входящият туризъм изцяло ще зависи от работата на партньорите туроператори от ЕС и трети страни.

В най добрия случай възстановяването на чартърните програми се очаква да стане след  15.07.2020г. и ще са в намален обем.

Поради тази причина считаме, че наше отговорно право е да поискаме  спешно решаване:

Без застраховка „Отговорност на туроператора“. Министерство на туризма следва да изключи туроператорите входящ туризъм от приложното поле на чл. 97 от Закона за туризма, който ги задължава ежегодно да сключват застраховка „Отговорност на туроператора“. Там е записано, че входящият туроператор обслужва чуждестранни граждани, които са защитени от евентуална несъстоятелност на фирмата партньор (в случая български туроператор) чрез застраховка или гаранционен фонд в тяхната държава. В този контекст чл. 98 от Закона за туризма е неизпълним. Считаме, че застраховката гарантира сигурността само на българските граждани.

Искрено се надяваме, че  ще предприемете действия, за да сме наясно как ще

Готови сме за срещи във всякакъв формат и ниво.

В очакване на Вашия отговор, оставаме С уважение,

Гласуване:

Решението се приема единодушно

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

                                              Николай  Николов    /п/

                                              Тонка  Вълчева …   /п/

                                          Петко  Димитров   /п/

                                               Камен  Михайлов /п/

                                         Красимир Андонов /п/

                                      Ваня  Стоева-Андонова /п/

                                                      Дончо Гунчев  /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО:

                                                             Стоян  Петров   /п/

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети