Рентабилността при хотелите в България остава под въпрос

В началото на 2023 година, Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) организира своето традиционно национално допитване до мениджъри и собственици на хотели, което има за цел да покаже какво е състоянието на сектора, а също какви са нагласите, прогнозите и очакванията на хотелиерите за годината. 

Снимка на бизнеса през 2022

Приблизително по равно – с по около 40%, са разделени хотелиерите, които смятат, че бизнес климатът в туризма в началото на 2023 г. се е подобрил спрямо началото на миналата година и тези, които смятат, че няма промяна. Според 20% бизнес климатът се е влошил.

Традиционно, една от най-коментираните теми, когато стане дума за хотели, са цените на нощувките. Допитването показва, че през изминалата годинаприблизително една трета от хотелите са повишили цените с до 10%, при малко повече от тях (41%) повишението е между 10 и 20%, а при 10% от хотелите повишение въобще не е имало. 

Графиката с приходите от нощувки през 2022 г. показва, че около една пета от хотелите могат да се похвалят с ръст от 20% над нивата от 2021 г. При около две трети от хотелите ръстът на приходите е до 20% – данни, които повдигат въпроса за рентабилността на бизнеса, особено предвид факта, че годишната инфлация през миналата година се движеше около 14-17%.  

Картината при заетостта на хотелската база е пъстра, като отговорите могат да бъдат обобщени в две по-големи групи – хотели, които регистрират ръст и такива при които ръст липсва. За радост, с близо три четвърти от отговорите, първата група хотели преобладава, като най-често ръстът на заетостта е бил в рамките на 20-50%, следван от ръст с 10-20% и в по-малка степен под 10 и над 50%. При една четвърт от хотелите в България, за съжаление, заетостта е била същата или по-ниска спрямо нивата от 2021 г.  

Нагласи, очаквания и прогнози за 2023

Предварителните прогнози за цените на нощувките през 2023 г. сочат, че ако има повишение, то ще бъде в рамките на до 20% или отново под или около стойностите на годишната инфлация. Около една пета от хотелите у нас не предвиждат никакво повишение на цените на нощувките. 

Сходна е картината при очакванията за приходите при настоящата година, като две трети от хотелиерите предвиждат умерен ръст в рамките на 10-20%, а една четвърт от тях не очакват промяна спрямо миналата година. 

В контекста на горните данни е интересно какви са нагласите на хотелиерите за инвестиции – било в реконструкции на съществуващата база или в ново строителство. Точно половината от хотелите в България предстои да направят някакви по-сериозни ремонти или реконструкции на базата през тази година. 15% от хотелиерите предвиждат строителство на нови хотели или разширяване на старите, което е индикатор, че въпреки трудностите в бранша оптимизъм за бъдещето му развитие има. 

Ключови предизвикателства през 2023 г.

На въпроса „Кое е най-сериозното предизвикателствопред Вашия бизнес днес?“ без изненада трите най-чести отговора са недостигът на персонал (36%), ръстът на цените на стоки и услуги (28%) и невъзможността за дългосрочно планиране на бизнеса (24%). Факт, който е особено показателен за динамиката в сектора е, че в сравнение със средата на миналата година, хотелиерите, които считат недостига на персонал за основно предизвикателство са нараснали като дял с цели 10% – от една четвърт до една трета от всички участници в допитването.     

Също според една трета от респондентите, недостигът на персонал може да бъде решен с повишаване на заплатите в хотелите, така че да станат конкурентни на други сектори. Тази тенденция обаче неминуемо ще влезе в конфликт с нежеланието или дори невъзможността на много хотелиери да повишат съпоставимо цените на нощувките – нагласа, която изпъква от по-горнитеотговори. 

Всъщност, освен нивата на възнагражденията, хотелският бизнес има още три сериозни пречки пред привличането на качествен персонал – задълбочаващата се в страната демографска криза, промяната на нагласите за работа при поколенията след 90-те години (freelance, възможности за дистанционна работа и др.), както и наложилият се по време на пандемията имидж на бранша като не особено сигурен работодател. 

Резервни варианти за подсигуряване на персонал хотелиерите ще търсят чрез ангажиране на студенти и ученици от горните класове със стажове и други програми за заетост (27%) и внос на кадри от чужбина (19%).   

Въпросът за отношението към институциите показва, че около две трети от хотелиерите не са доволни от работата, която върши настоящото правителство за туризма, но е интересно, че над половината от тях показват умерено задоволство от работата на ресорното си министерство.  

Профил на гостите

Малко под половината от хотелите в България разчитат и на български, и на чужди туристи, една трета залагат основно на българите, а около една пета – на чужденците. И понеже туризмът е класически експортен сектор, интересно е да се види как са подредени т.нар. генериращи или емитативни пазари.  

Ако допреди две-три години начело на ежегодните класации на генериращите пазари бяха Великобритания и Германия, то през миналата година безспорен лидер е румънският (58%), следван от Германия и Великобритания, които са с почти еднакъв дял. На четвърто място е Полша, след нея Израел и с под 20% от отговорите следват Чехия, Македония, Скандинавските държави, Турция и други.  

За участниците в допитването

В националното допитване на BAHE се включиха хотелиери, които управляват леглова база от над 15 хил. стаи, разпределена в места за настаняване всяко от които с над 15 стаи (за да се изключат къщите за гости и Airbnb-апартаментите) и категория две, три, четири илипет звезди. 

Тази леглова база е разпределена основно в морски (40%) и градски (33%), следвани от планински (10%) и спа (8%) хотели. Около 80% от местата за настаняване, чиито собственици и мениджъри са попълнили анкетата, са с капацитет до 200 стаи и категория три или четири звезди.С по около 10% са представени двузвездните и петзвездните хотели. Хотелите и хотелските групи с над 200 стаи са общо 12%. 

За ВАНЕ

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) е професионална (съсловна) организация, която обединява мениджъри и собственици на хотели и хотелски групи от цялата страна. Членовете на организацията управляват градски, ваканционни и спа хотели с общо над 16 хил. хотелски стаи, главно в категориите 4 и 5 звезди.

BAHE има за цел да развива и популяризира добритеуправленски практики, да съдейства за повишаване наобщото ниво на информираност и да осигурява платформаза контакти и обмен на идеи между членовете си.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети