ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА Б ИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБ СТАНОВКА В СТРАНАТА

 1. Компенсиране на поскъпването на електроенергията на промишлени предприятия в рез ултат на поскъпването на емисиите парникови газове, съгласно критериите на Насоки относно мерки за държавна помощ в контекста на ЕСТЕ след 2012 г.;
 • Въвеждане на таван за разх одите за такса задължения към обществото (ЗКО) на енергоинтензивните предприяти я с критерии за доп устимост съгласно Насоките за държавна помощ за околна среда и енергетика;
 • Ретроактивно възстановяване на надплатените с уми за при роден газ на крайните клиенти на Булг аргаз след спораз умението с Газпром;
 • Промяна на сроковет е за декларане, плащ ане и изпълнение на финансови задължения:
 1. Отлагане на крайната дата на годишното финансово приключване на предприятията с два месеца
 • Да се удължи срокът и да се р азсрочи плащането на осиг уровки и ДДФЛ, включително за м. февруари, чийто срок е 25 март
 • Да се удължи подаването на одитирани финансови отчети към регул атори и инстит уции с миним ум 60 дни
 • Да няма лих ви върх у пуб личните задължения за периодите , удължени в контекста на сит уацията
 • Да се удължат срокове те за подаване и плащане на годишните данъци на физическите лица с 60 дни

5. Осиг уряване ликвидност на бизнеса, без която няма да могат да се плащат заплати и суми към доставчици. Липсата на ликвидност ще доведе до вълна от фалити и истинка, дълбока криза. Доколкото сме във вал утен борд, ликвидн остта може да бъде осигурена само от държавата. В тази връзка предлагаме да се съсредоточим върху мерки за осигуря ване на ликвидност като:

5.1. Забавени и дължими плащания на бюджетни организации

 1. или Да се осигури незабавно финансиране (без значение дали е в бюджета ли не) за неплатени, но дължи ми и н е оспорен и плащания на бюджетни организации
 2. или Да се осигури изкупуването на тези задължения от ББР (има и прецедент)
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети