Министерски съвет прие постановления за определяне на реда и условията за отпускане на държавна помощ за сектор туризъм и за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания

На редовното си заседание, днес 05.01.2022 г., Министерският съвет прие две постановления –  Постановление за изменение на  Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки (обн. ДВ. бр.100 от 2021 г.) и  Постановление за изменение на Постановление №427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19, обн. ДВ бр. 104 от.2021 г.

Двете постановления, които са изменени, регламентират държавна помощ за сектор туризъм и за туроператори, които дължат суми за връщане на клиенти за неосъществени пътувания поради COVID-19 пандемията за периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.  За схемите са изпратени уведомления до Европейската комисия и се очаква решение за одобряването им.  

Приетите  нормативни актове  отразяват  настъпилите промени от последното шесто изменение от 18  ноември 2021 г. на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, приета на 19 март 2020 г.,  за допълнително удължаване на срока на действие на мерките до 30 юни 2022 г. и за увеличаване на размера на допустимата обща помощ.

По схемата за подпомагане на сектор туризъм ще могат да кандидатстват и екскурзоводи и планински водачи, които са организирали дейността си като предприятия и развиват дейност в код 79.90 и 93.19, съгласно КИД-2008. 

С изменението на подзаконовите актове  се цели синхронизиране с европейското законодателство в областта на държавните помощи, като по този начин се адаптират таванът на мерките (от 1800 000 евро на 2 300 000 евро) и срокът за изпълнението им с цел справяне на предприятията от туристическия сектор с продължителните икономически последици от настоящата криза.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети