Засега 83 туроператора няма да получат от 10-те млн. лв.

Засега 83 туроператора няма да получат финансиране по помощта от 10 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съобщиха от Министерството на туризма. Причината е, че не отговарят на изискванията по документи за отпускането на средства. Заявления подадоха около 840 фирми, но 40 от тях отпаднаха веднага заради подадени грешни документи. Министерството на туризма публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За недопускането на всеки от кандидатите, включени в списъка, се съобщава само и единствено чрез ИСУН 2020 чрез модул „Комуникация“. За дата на получаване на съобщението от кандидата се счита датата на изпращането му чрез ИСУН 2020, независимо дали е получено уведомление на електронния адрес, асоцииран към профила на кандидата. Компаниите, чиито проектни предложения са включени в списъка, могат да подадат писмени възражения пред Министъра на туризма в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСУН 2020.

Към възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени по реда на т. 21 от Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Средства няма да получи „Мачирски спорт“, защото основната дейност, която развива е в икономически код „Други дейности в спорта“, показва справката. Компанията организира основно ски училища. „Дорис травел“ ЕООД също отпада, защото видно от служебна проверка в Националния статистически институт (НСИ) е установено, че кандидатът развива своята основна икономическа дейност в сектор 79.90 Други дейности, свързани с пътувания и резервации. „Ориндж БГ“ ЕООД развива своята основна икономическа дейност в сектор 93.29 „Други дейности свързани с развлечения и отдих”. Компанията прави студентски бригади в САЩ. „Яна тур“ няма да получи финансиране, защото развива основно дейност в „Други информационни услуги, некласифицирани другаде“. Други големи и известни отхвърлени туроператори са „Травеландия“, „Хорнит“, „Балкан Експрес“, „Трип“, „Комфорт травел“, „Галакси тур“, „Дан травел“, „Аква тур България“, „Изи травел“, „Булрайзен“, „Екзотик холидейз“, „Съни травел“ и др.

Много компании отпадат заради основна дейност в хотелиерството и предлагане на места за настаняване. Друга голяма част са заради липсата на подписани документи с електронен подпис, липсата на други документи или задължения към държавата. Одобрените фирми се очаква да бъдат обявени до средата на декември, а до края на годината да им бъдат отпуснати средствата.

Пълният списък на отхвърлените проекти може да проверите тук: 

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/opik-2014-2020/mt-publikuva-spisuk-na-proektnite-predlozheniya-koito-ne-se-dopuskat-do

Мирослав Иванов

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети