РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО

Протокол №03/2018 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Туристическа камара Приморско“   Днес 26.10.2018г., в гр. Приморско , се проведе...

Facebook